MỰC NHIỆT

– Khổ 1.5 cm
– Khổ 3 cm
Chất lượng in tốt, không bay màu mực.