MỰC IN DATE

 1.   Đặc điểm:

– Mực in đều, đẹp, chất lượng tốt, không bị lem và bay mực trong quá trình đóng gói.
– Sử dụng trong ngành đóng gói thực phẩm.
– Kích thước mực ruyban:
+ Khổ 25mm, 30mm, 35mm
+ Chiều dài: 122 m